Obóz Shaolin, Chiny 2023 Formularz Zgłoszeniowy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Personal Details - Step 1 of 2
Pełne imię
Płeć
Email
Opcja wyjazdu
*Organizatorem wydarzenia jest Klasztor Shaolin Yunann. Oferta dotyczy wyłącznie pobytu w Klasztorze w Chinach (zwiedzanie nie jest wliczone w cenę obozu). Nie obejmuje kosztów i warunków dojazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wydania przez odpowiednie władze i urzędy stosownych dokumentów umożliwiajàcych wjazd na terytorium Republiki Chińskiej, a także odmowę przekroczenia jej granic przez służby straży granicznej.
Shopping Cart